Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι σημαίνουν οι διάφορες ομάδες καθηκόντων;

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και για διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Οι θέσεις αυτές υπάγονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων:

  • I. καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης
  • II. εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα
  • III. εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα
  • IV. διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα.

Διαβάστε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση συμβασιούχων στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.