Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχει η καταγγελία μου;

Question categories:
  • Τον αριθμό του διαγωνισμού

  • Τον αριθμό υποψηφίου

  • Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την απόφαση που αμφισβητείτε
    (π.χ. απόρριψη της υποψηφιότητας λόγω απουσίας κατάλληλου τίτλου σπουδών, ανεπαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας ή άσχετης με το αντικείμενο του διαγωνισμού, χαμηλής βαθμολογίας με βάση την «αξιολόγηση ταλέντου» σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις ή στην αξιολόγηση δεξιοτήτων) 

  • Λόγοι της καταγγελίας σας