Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Question categories:

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνει τους βαθμούς από AD 5 έως AD 16

Ο βαθμός AD 5 είναι γενικά ο εισαγωγικός βαθμός για πτυχιούχους πανεπιστημίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή και πρόσληψη στους βαθμούς AD 5 / AD 6 / AD 7 για πιο εξειδικευμένες θέσεις, για τις οποίες απαιτείται σχετική επαγγελματική εμπειρία αρκετών χρόνων. 

Στους βαθμούς AD 9 / AD 12 προσλαμβάνονται τα μεσαία διοικητικά στελέχη. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη διοικητική εμπειρία.