Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι ο «εφεδρικός κατάλογος»;

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό για μόνιμους υπαλλήλους εγγράφονται σε εφεδρικό κατάλογο, από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν μελλοντικούς υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συνεπώς, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι η πλήρωση μιας συγκεκριμένης θέσης, αλλά η δημιουργία μιας εφεδρικής δεξαμενής υποψηφίων για μελλοντικές προσλήψεις, ανάλογα με τις ανάγκες.

Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία μετά το στάδιο της αξιολόγησης, θα συμπεριληφθείτε στον εφεδρικό κατάλογο.

Οι εφεδρικοί κατάλογοι για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων ισχύουν για 1 χρόνο. Για άλλες κατηγορίες, ισχύουν για τρία χρόνια. Η περίοδος ισχύος των εφεδρικών καταλόγων παρατείνεται ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων.