Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί βοηθού/γραμματέα;

Question categories:
  • Η σταδιοδρομία γραμματέα/βοηθού γραφείου καλύπτει τους βαθμούς AST/SC1 έως AST/SC6.
  • Οι νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται συνήθως με βαθμό AST/SC 1 ή AST/SC 2.
  • Οι υποψήφιοι για τον βαθμό AST/SC1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, ή να έχουν σχετική επαγγελματική κατάρτιση.
  • Οι πιο έμπειροι υποψήφιοι προσλαμβάνονται μερικές φορές με βαθμό AST/SC2.