Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποια είναι τα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Question categories:

Κατά κανόνα, καθήκον των διοικητικών υπαλλήλων είναι να βοηθούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου ή του οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Ο βαθμός AD 5 είναι συνήθως ο βαθμός στον οποίον οι πτυχιούχοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτόν μπορούν να αναλαμβάνουν, υπό επιτήρηση, τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα: διαμόρφωση πολιτικής, εκτέλεση έργου και διαχείριση πόρων.

Τα προβλεπόμενα βασικά καθήκοντα, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν από το ένα θεσμικό όργανο στο άλλο, απαριθμούνται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπό μας, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους μόνιμους υπαλλήλους.