Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς τα όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους της EPSO;

Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τα όργανα εξετάζουν τα προσόντα των επιτυχόντων για να εντοπίσουν εκείνους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, από την άποψη των σπουδών, της επαγγελματικής εμπειρίας και των γλωσσικών γνώσεων).

Τα θεσμικά όργανα μπορούν επίσης να επιλέξουν την κοινοποίηση των διαθέσιμων κενών θέσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους σχετικών διαδικασιών επιλογής μέσω του λογαριασμού τους EPSO.

Μπορούν ακόμα να έλθουν σε επαφή με τους επιτυχόντες υποψηφίους για να έχουν μια συνέντευξη μαζί τους και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να προβούν σε επίσημη προσφορά εργασίας. Για πρακτικούς λόγους, μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση πριν από οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης.