Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να εργαστώ σε άλλο τόπο εκτός των Βρυξελλών ή του Λουξεμβούργου;

Το 80 % των θέσεων εργασίας που προσφέρονται βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες σε κάθε χώρα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης γραφεία πληροφοριών σε κάθε χώρα της ΕΕ, η δε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει αντιπροσωπείες σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Η ΕΕ έχει επίσης οργανισμούς και αποκεντρωμένους φορείς σε διάφορες χώρες. Βρείτε ποιοι από αυτούς βρίσκονται στη χώρα σας.