Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρέπει να στείλω τα πτυχία μου και άλλα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία;

Δεν χρειάζεται να στείλετε κανένα δικαιολογητικό έγγραφο κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, πτυχίων και πιστοποιητικών σας, προκειμένου να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας.