Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Με εξαίρεση τη μόνιμη διαδικασία CAST (δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής), από τη στιγμή που θα επικυρωθεί η αίτησή σας δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε το περιεχόμενό της επειδή η EPSO επεξεργάζεται αμέσως τα δεδομένα.

 

Για τη μόνιμη διαδικασία CAST:

Μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο της αίτησης/των αιτήσεων συμμετοχής σας στη μόνιμη διαδικασία CAST και να τηλεφορτώσετε ή να επικαιροποιήσετε το βιογραφικό σας (CV), ανά πάσα στιγμή, στον λογαριασμό σας EPSO.

Μην παραλείπετε να επικαιροποιείτε την αίτηση/τις αιτήσεις σας τουλάχιστον κάθε έξι μήνες ώστε να μπορούν να σας εντοπίζουν οι υπηρεσίες πρόσληψης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχετε επιτύχει ή όχι στις δοκιμασίες.