Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Question categories:

Η υποβολή και μόνο αίτησης για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST δεν σημαίνει ότι θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες. Μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από τις υπηρεσίες προσλήψεων προσκαλούνται να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες επιλογής, όταν και εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν και επικυρώνουν την αίτηση/τις αιτήσεις τους και την/τις επικαιροποιούν τουλάχιστον κάθε εξάμηνο για να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους και να φαίνονται στη βάση δεδομένων.
  2. Όταν υπάρξει ανάγκη, οι υπηρεσίες προσλήψεων προεπιλέγουν από τη βάση δεδομένων, που περιέχει όλες τις αιτήσεις που έχουν επικυρωθεί και εμφανίζονται, ορισμένους υποψηφίους των οποίων τα προφίλ ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών.
  3. Οι προεπιλεγόμενοι υποψήφιοι προσκαλούνται σε δοκιμασίες επιλογής τις οποίες διοργανώνει η EPSO. Πρόκειται για δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή, σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.
  4. Οι υποψήφιοι που περνούν με επιτυχία τις δοκιμασίες επιλογής, προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε δοκιμασίες πρόσληψης τις οποίες διοργανώνουν οι υπηρεσίες προσλήψεων. Οι δοκιμασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μια συνέντευξη και προαιρετικά άλλες μορφές αξιολόγησης.
  5. Οι υποψήφιοι που περνούν με επιτυχία τις δοκιμασίες πρόσληψης μπορεί να λάβουν προσφορά εργασίας.