Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε τι είδους δοκιμασίες θα πρέπει να λάβω μέρος αν προεπιλεγώ;

Question categories:

Εάν προεπιλεγείτε από μια υπηρεσία προσλήψεων, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε δύο είδη δοκιμασιών επιλογής.

Πρώτα θα υποβληθείτε σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικές σας ικανότητες όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα 1).

Στη συνέχεια, θα λάβετε μέρος σε μια δοκιμασία για τις ειδικές ικανότητες* που απαιτούνται για το προφίλ και την ομάδα καθηκόντων που αφορά η αίτησή σας (στη γλώσσα 2). 

Εάν έχετε ήδη περάσει με επιτυχία τις δοκιμασίες κατανόησης για την ίδια ή υψηλότερη ομάδα καθηκόντων, αλλά όχι τη δοκιμασία για τις ειδικές ικανότητες*, θα κληθείτε να λάβετε μέρος μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων*.

Η EPSO δεν διοργανώνει δοκιμασίες ικανοτήτων για τα προφίλ της ομάδας καθηκόντων I. Εάν έχετε ήδη περάσει με επιτυχία τις δοκιμασίες κατανόησης για την ομάδα καθηκόντων Ι, ενδέχεται να κληθείτε σε δοκιμασία ικανοτήτων, την οποία θα διοργανώσει η υπηρεσία προσλήψεων.

Για όλες τις ομάδες καθηκόντων, η υπηρεσία προσλήψεων μπορεί να σας ζητήσει να υποβληθείτε σε δοκιμασίες τις οποίες θεωρεί σημαντικές για την εργασία, όπως δοκιμασία σύνταξης κειμένου, δοκιμασία οδήγησης κ.λπ. Όλες οι λεπτομέρειες για τις δοκιμασίες αυτές παρέχονται από τις υπηρεσίες προσλήψεων.

Δείτε επίσης τα παραδείγματα δοκιμασιών («Συμβασιούχοι υπάλληλοι» – «Δοκιμασία βάσει ικανοτήτων») για περισσότερες πληροφορίες.

* Οι υποψήφιοι για γλωσσικά προφίλ (διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων και μεταφραστές) υποβάλλονται σε δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης αντί για δοκιμασία ικανοτήτων.