Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής μου;

Όχι. Οι υπηρεσίες πρόσληψης μπορούν να δουν μόνο εάν ο υποψήφιος πέτυχε ή απέτυχε στις δοκιμασίες.

Τη βαθμολογία σας την γνωρίζετε μόνο εσείς (μέσω του λογαριασμού σας EPSO).

Οι υπηρεσίες πρόσληψης δεν μπορούν να σας ζητήσουν να τους διαβιβάσετε κανενός είδους αποδεικτικό της επιτυχίας σας σε δοκιμασίες της EPSO, δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάστασή σας μέσω της βάσης δεδομένων των υποψηφίων.