Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Question categories:

Εάν επιτύχετε στις δοκιμασίες επιλογής (πρέπει να λάβετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε κάθε δοκιμασία όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη), θα κληθείτε σε συνέντευξη από την υπηρεσία προσλήψεων.

Η περίοδος ισχύος των αποτελεσμάτων (από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον λογαριασμό σας EPSO) έχει ως εξής:

  • δοκιμασίες κατανόησης 10 χρόνια
  • δοκιμασία ικανοτήτων 5 χρόνια

Τα αποτελέσματα ισχύουν πάντα για το προφίλ και τον τομέα ικανοτήτων στον οποίο εξεταστήκατε καθώς και για κάθε κατώτερη ομάδα καθηκόντων.

Παράδειγμα: Έχετε επιτύχει τόσο στις δοκιμασίες κατανόησης όσο και στη δοκιμασία ικανοτήτων για το προφίλ Δίκαιο FGIV.

Τα αποτελέσματα αυτά θα ισχύουν για το προφίλ Δίκαιο FGIV και επίσης για κάθε κατώτερη ομάδα καθηκόντων εντός του ίδιου προφίλ, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη FGIII.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κληθείτε σε συνέντευξη για θέσεις εργασίας και στις δύο ομάδες καθηκόντων III και IV.

Ωστόσο, αν επιτύχετε στις δοκιμασίες για το προφίλ Δίκαιο FGIII, τα αποτελέσματα δεν θα ισχύουν για ανώτερη ομάδα καθηκόντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη FGIV.