Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι συμβαίνει αν δεν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Question categories:

Αν αποτύχετε στις δοκιμασίες κατανόησης, η δοκιμασία ικανοτήτων* στην οποία λάβατε μέρος ταυτόχρονα δεν θα βαθμολογηθεί.

Αν επιτύχετε στις δοκιμασίες κατανόησης, αλλά αποτύχετε στη δοκιμασία ικανοτήτων*, τα αποτελέσματα των δοκιμασιών κατανόησης θα παραμείνουν σε ισχύ.

Επιπλέον, αν αποτύχετε σε μια δοκιμασία, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • Αν αποτύχετε στη δοκιμασία κατανόησης, δεν μπορείτε να προσκληθείτε σε άλλη δοκιμασία κατανόησης για την ίδια ή υψηλότερη ομάδα καθηκόντων για τους επόμενους 6 μήνες. Ωστόσο, μπορείτε να προσκληθείτε σε δοκιμασίες κατανόησης για χαμηλότερες ομάδες καθηκόντων.
  • Αν αποτύχετε στη δοκιμασία ικανοτήτων*, δεν μπορείτε να προσκληθείτε σε άλλη δοκιμασία ικανοτήτων* για τους επόμενους 6 μήνες για το ίδιο προφίλ για την ίδια ή σε υψηλότερη ομάδα καθηκόντων. Ωστόσο, μπορείτε να προσκληθείτε σε δοκιμασίες ικανοτήτων* για το ίδιο προφίλ για χαμηλότερη ομάδα καθηκόντων ή σε διαφορετικό προφίλ.

Η 6μηνη περίοδος υπολογίζεται από την ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον λογαριασμό σας EPSO.

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες πρόσληψης δεν είναι υποχρεωμένες να σας καλέσουν για εκ νέου συμμετοχή σε δοκιμασία, μετά τη λήξη της 6μηνης περιόδου.

*Οι υποψήφιοι για γλωσσικά προφίλ (διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων και μεταφραστές) λαμβάνουν μέρος σε δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης αντί για δοκιμασία ικανοτήτων.