Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είδους σύμβαση θα μου προσφερθεί;

Το είδος της σύμβασης θα εξαρτηθεί από πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία πρόσληψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις θα βρείτε στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 4 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.