Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τι μπορώ να κάνω;

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, επικοινωνήστε μαζί μας μόνο μέσω του ιστότοπου EPSO (υπηρεσία επικοινωνίας με τους υποψηφίους) εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών σας μέσω υπολογιστή, περιγράφοντας το περιεχόμενο της ερώτησης ώστε να εντοπιστεί η προβληματική ερώτηση και εξηγώντας τη φύση του εικαζόμενου σφάλματος όσο το δυνατόν σαφέστερα. Πρέπει επίσης να αναφέρετε τον αριθμό υποψηφίου που έχετε (βλ. το σχετικό παράρτημα της προκήρυξης του διαγωνισμού).

Αν μια συγκεκριμένη ερώτηση δεν πληροί τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της EPSO, παρά τους εφαρμοζόμενους διεξοδικούς ελέγχους, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:

  • η ερώτηση θα διορθωθεί ή θα αφαιρεθεί από τη βάση δεδομένων
  • η ερώτηση θα ακυρωθεί και οι βαθμοί που λαμβάνει θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των υπόλοιπων ερωτήσεων της δοκιμασίας
  • αν γίνει ακύρωση, θα εμφανιστεί στα λεπτομερή αποτελέσματα με την επισήμανση «N» που σημαίνει ακύρωση.