Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω γίνει δεκτός βάσει των προσόντων και της επαγγελματικής μου εμπειρίας

Η προσωπική σας άποψη για το πώς θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί τα προσόντα/η εμπειρία σας είναι υποκειμενική και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, δεν συνιστά αδιάσειστη απόδειξη πρόδηλου σφάλματος της επιτροπής.

Στα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζει η εξεταστική επιτροπή συνήθως περιλαμβάνονται κριτήρια που αυτή πιστεύει ότι σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών, τους αποκτηθέντες τίτλους, το επίπεδο των πτυχίων, τη συνάφειά τους, το επίπεδο και τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας.  

Πολλά στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής να σας αποκλείσει από τον διαγωνισμό βάσει των προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής:

  • το πτυχίο σας δεν σχετίζεται αρκετά με τον τομέα του διαγωνισμού
  • το επίπεδο του πτυχίου σας/η διάρκεια των σπουδών σας δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
  • η εμπειρία σας δεν σχετίζεται αρκετά με τον τομέα του διαγωνισμού 
  • η εμπειρία σας στον τομέα είναι πάρα πολύ μικρή
  • έχετε αποκτήσει ανεπαρκή σχετική εμπειρία αφότου λάβατε το πτυχίο που απαιτείται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.