Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γιατί έχω τόσο χαμηλή βαθμολογία στην προκαταρκτική δοκιμασία;

Κατ’ αρχάς, η προσωπική σας πεποίθηση για το πώς θα έπρεπε να είχε αξιολογηθεί η δοκιμασία σας είναι υποκειμενική και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση της εξεταστικής επιτροπής. Δεν συνιστά αδιάσειστη απόδειξη πρόδηλου σφάλματος της επιτροπής.

Διάφορα στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν τη βαθμολογία που χορήγησε η εξεταστική επιτροπή, η οποία βασίζεται σε εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και σε παρατηρήσεις του βαθμολογητή:

Στην περίπτωση των δοκιμασιών μετάφρασης, για παράδειγμα, αφαιρούνται βαθμοί για τα εξής:

  • Παραλείψεις
  • Σφάλματα στην κατανόηση, τη γραμματική, την ορολογία, το ύφος
  • Δυσκολίες στην απόδοση του νοήματος του κειμένου
  • Ελλείψεις στο λεξιλόγιο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μετάφραση
  • Μη ολοκληρωμένη μετάφραση
  • κ.λπ.

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι, από νομική άποψη

  • Η βαθμολόγηση γίνεται γενικά σε ανώνυμη βάση από εξειδικευμένους βαθμολογητές σύμφωνα με βαθμολογική κλίμακα
  • Οι βαθμολογητές λαμβάνουν αυστηρές οδηγίες όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας
  • Αφαιρούνται βαθμοί για λάθη (δοκιμασίες μετάφρασης)