Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μπορώ να υποβάλω διοικητική ένσταση (άρθρο 90) προτού λάβω απάντηση σχετικά με την επανεξέταση (για το ίδιο θέμα);

Question categories:

Όχι. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μετά την παραλαβή της απάντησης στην αίτηση επανεξέτασης. Η διοικητική ένσταση του άρθρου 90 πρέπει να βασίζεται σε απόφαση η οποία επηρεάζει αρνητικά το νομικό καθεστώς σας ως υποψηφίου, δηλαδή, σ’αυτή την περίπτωση, σε αρνητική απάντηση της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση. Η προθεσμία για την υποβολή ένστασης δυνάμει του άρθρου 90 ανέρχεται σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης που θέλετε να προσβάλετε.