Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι γίνεται αφού ολοκληρώσω τη δοκιμασία στο κέντρο αξιολόγησης;

Αφού λήξει η περίοδος των δοκιμασιών στο κέντρο αξιολόγησης, θα λάβετε ενημέρωση από την εξεταστική επιτροπή με τη μορφή φυλλαδίου ικανοτήτων, μαζί με επιστολή που θα σας γνωστοποιεί τα συνολικά σας αποτελέσματα.

Το φυλλάδιο ικανοτήτων περιέχει τα εξής:

  • γενική περιγραφή του πλαισίου ικανοτήτων
  • συνολική επισκόπηση των ισχυρών και των αδύνατων σημείων σας
  • περιγραφή, ανά ικανότητα, των κυριότερων συμπερασμάτων
  • τα αποτελέσματά σας για κάθε ικανότητα.

Τα φυλλάδια ικανοτήτων των επιτυχόντων/-ουσών υποψηφίων θα διαβιβαστούν στα τμήματα ανθρώπινων πόρων των οργάνων της ΕΕ με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων.

Αν επιλεγείτε, θα λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσλήψεων.