Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αν πέτυχα στη δοκιμασία λογικής αλλά απέτυχα στη δοκιμασία ικανοτήτων του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, μπορεί να κληθώ να εξεταστώ μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων, στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Question categories:

Όχι. Αν πετύχατε μόνο στη δοκιμασία λογικής του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, θα κληθείτε (εφόσον προεπιλεγείτε πάλι) να εξεταστείτε στο σύνολο των δοκιμασιών επιλογής (δηλαδή, δοκιμασία λογικής και δοκιμασία ικανοτήτων) στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία επιλογής).