Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να έχω λεπτομερέστερα σχόλια στο φυλλάδιο ικανοτήτων μου;

Σκοπός του φυλλαδίου ικανοτήτων είναι να δώσει απλώς μια γενική εικόνα των ισχυρών και αδύναμων σημείων σας ανά ικανότητα. Παρέχεται από την EPSO για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, δεν αποτελεί υποχρέωση, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της βαθμολογίας σας για κάθε ικανότητα αποτελεί επαρκή και ικανοποιητική αιτιολόγηση των αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής.