Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντιμετωπίζω προβλήματα με το δελτίο της αίτησής μου. Τι να κάνω;

Reference number
EPSO/AD/338/17

Τα συστήματα της EPSO υποστηρίζουν τους πλέον συνήθεις φυλλομετρητές. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιχειρήστε να αλλάξετε φυλλομετρητή προτού επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν συνιστάται η χρήση κινητών συσκευών για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Να αποφεύγετε τη χρήση των κουμπιών «εμπρός» ή «πίσω» του φυλλομετρητή για την περιήγησή σας στα διάφορα σημεία του δελτίου αίτησης καθώς και για τη μετακίνησή σας μεταξύ διάφορων αιτήσεών σας στον λογαριασμό σας EPSO (π.χ., για πρόσβαση σε δεδομένα προηγούμενων αιτήσεών σας) και αντί αυτών να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη (Back to account).

Να εκτελείτε αντιγραφή/επικόλληση μόνο από αρχείο απλού κειμένου (.txt), χρησιμοποιώντας έναν απλό επεξεργαστή κειμένου (π.χ. NotePad για Windows, TextEdit για Mac OS X), ώστε να αποφεύγετε την εισαγωγή περιττών διαστημάτων ή μη συμβατών χαρακτήρων. 

Εάν δεν μπορείτε να επικυρώσετε την αίτησή σας, πρέπει να ελέγξετε την καρτέλα «Overview» της αίτησής σας. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είτε λείπουν είτε έχουν σφάλμα.

Αν τα προβλήματα συνεχίζονται, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους αμέσως, και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απάντηση εάν η ερώτησή σας αποσταλεί λιγότερο από 5 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.