Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να προεπιλεγώ για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων;

Question categories:

Ναι, μπορείτε να προεπιλεγείτε για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων.

Αν προεπιλεγείτε περισσότερες από μία φορές (από διαφορετικές υπηρεσίες πρόσληψης) για το ίδιο προφίλ, στην ίδια ομάδα καθηκόντων, θα συμμετάσχετε στις δοκιμασίες μόνο μία φορά.

Αν προεπιλεγείτε για διαφορετικά προφίλ/διαφορετικές ομάδες καθηκόντων, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες για τα συγκεκριμένα προφίλ/τις συγκεκριμένες ομάδες καθηκόντων με τη σειρά με την οποία οι υπηρεσίες πρόσληψης έστειλαν τις αιτήσεις στην EPSO.

Ούτε οι υπηρεσίες πρόσληψης, ούτε οι υποψήφιοι, ούτε η EPSO μπορούν να επηρεάσουν τη σειρά επεξεργασίας των αιτήσεων συμμετοχής στις δοκιμασίες.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη επιτύχει στις δοκιμασίες κατανόησης, μπορεί να κληθείτε να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες ικανοτήτων* για τα διάφορα προφίλ κατά την ίδια περίοδο δοκιμασιών.

*Οι υποψήφιοι για γλωσσικά προφίλ (διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων και μεταφραστές) συμμετέχουν σε δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης αντί για δοκιμασία ικανοτήτων.