Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πώς γίνεται η βαθμολογία στον Αξιολογητή Ταλέντου;

Κάθε μία από τις απαντήσεις του υποψηφίου βαθμολογείται με 0 έως 4 μονάδες. 

Οι μονάδες πολλαπλασιάζονται με τον «συντελεστή στάθμισης» και προστίθενται για να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό κατατάσσεται μεταξύ των αποτελεσμάτων των υπόλοιπων υποψηφίων ώστε να διαπιστωθεί ποιος υποψήφιος έχει το καταλληλότερο προφίλ για τα απαιτούμενα καθήκοντα.