Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πώς καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου»;

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις και τα συμφέροντα της υπηρεσίας προσλήψεων.

Στη συνέχεια, τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται με μορφή ερωτήσεων στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου».