Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιοι θα κληθούν στο επόμενο στάδιο;

Δεδομένου ότι μόνο ένας καθορισμένος αριθμός υποψηφίων μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, θα κληθούν μόνον όσοι έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Η βαθμολογία των υποψηφίων αυτών είναι ίση ή μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο.

Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθμολογίας τους.