Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είδους ερωτήσεις θα βρω στον Αξιολογητή Ταλέντου;

Δίνεται έμφαση σε διάφορα στοιχεία της επαγγελματικής πείρας και των αποκτηθέντων τίτλων, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες πρόσληψης προσωπικού των θεσμικών οργάνων.

Σε γενικές γραμμές, θα σας ζητηθεί να περιγράψετε πτυχές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής πείρας σας που σχετίζονται με την ερώτηση. Θα σας ζητηθούν πληροφορίες όπως ονόματα εργοδοτών, περιγραφή των θέσεων εργασίας σας, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, ποσοστό του χρόνου που αφιερώσατε σε ένα συγκεκριμένο καθήκον, κ.λπ.