Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιατί η EPSO χρησιμοποιεί δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή;

Κύριος στόχος των δοκιμασιών γνωστικών ικανοτήτων που χρησιμοποιεί η EPSO είναι η αξιολόγηση των κύριων ικανοτήτων λογικού συλλογισμού όλων των μελλοντικών υπαλλήλων της ΕΕ, και όχι η μείωση του αριθμού των υποψηφίων. Αυτές οι δοκιμασίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες και αποτελούν το πλέον αξιόπιστο μέσο εκτίμησης των μελλοντικών επαγγελματικών επιδόσεων ενός υποψηφίου (σε σύγκριση με τις δοκιμασίες που έχουν αποκλειστικό γνώμονα τις γνώσεις). Παρότι οι υποψήφιοι στον ίδιο διαγωνισμό δεν λαμβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις, το επίπεδο δυσκολίας κάθε δοκιμασίας είναι το ίδιο για κάθε υποψήφιο, εξασφαλίζοντας έτσι την ίση μεταχείριση. Η ισχύς και η αξιοπιστία των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή επιβεβαιώνεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, το Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι αυτές οι δοκιμασίες είναι συνεπείς προς την αρχή της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης. Παράλληλα, οι δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή δίνουν στην EPSO τη δυνατότητα να αξιολογεί δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους σε διάφορα εξεταστικά κέντρα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (30.000 υποψηφίους σε +/- 4 εβδομάδες) με αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να διαγωνιστούν όλοι την ίδια ημερομηνία/ώρα.