Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς διασφαλίζει η EPSO τις ίσες ευκαιρίες;

Όλες οι δοκιμασίες της EPSO, όπως και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, αναλύονται διεξοδικά ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι δίκαιες και ότι δεν θίγουν συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων. Η EPSO βρίσκεται στο στάδιο της συμμόρφωσής της με το νέο πρότυπο ISO για τις διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ έχει ήδη συμμορφωθεί με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Βασικό στοιχείο δίκαιης μεταχείρισης είναι η ισορροπία μεταξύ των φύλων και η EPSO μεριμνά ώστε να προσελκύει και να επιλέγει ισορροπημένο αριθμό ανδρών και γυναικών υποψηφίων. Στην πράξη, υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των αιτήσεων ανδρών και γυναικών για ορισμένα προφίλ. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι αιτήσεις είναι ισορροπημένες, και στον τελευταίο διαγωνισμό μόνιμων υπαλλήλων γενικών καθηκόντων οι επιτυχόντες ήταν 50% άνδρες και 50% γυναίκες.