Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς σχεδιάζονται οι δοκιμασίες της EPSO;

Οι δοκιμασίες της EPSO σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από εσωτερική ομάδα ψυχολόγων ειδικών σε εργασιακά θέματα, σε συνεργασία με τα προσεκτικά επιλεγμένα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που προέρχονται από όλα τα όργανα της ΕΕ. Η EPSO ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες καινοτομίες σχετικά με τη διοργάνωση δοκιμασιών βάσει επιστημονικής έρευνας, και τα τελευταία χρόνια έχει εισαγάγει στις διαδικασίες επιλογής νέου τύπου δοκιμασίες, όπως την e-tray και τις εξ αποστάσεως συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η EPSO πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περίπλοκο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να εργάζεται καθώς και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η παράλληλη διεξαγωγή των δοκιμασιών μέχρι και σε 24 γλώσσες σε όλον τον κόσμο.