Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ποιότητα της μετάφρασης των θεμάτων των δοκιμασιών είναι καλύτερη σε ορισμένες γλώσσες απ΄ ό,τι σε άλλες.

Οι δοκιμασίες και τα θέματα των δοκιμασιών μεταφράζονται από επαγγελματίες μεταφραστές των οργάνων της ΕΕ και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας προτού χρησιμοποιηθούν.

Ανά τακτά διαστήματα διεξάγονται ποιοτικοί έλεγχοι των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (ανά γλώσσα, ανά ερώτηση κ.λπ), για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να διορθωθούν. Οι ερωτήσεις που αμφισβητούνται από τους υποψηφίους επανεξετάζονται από την εξεταστική επιτροπή και αν επιβεβαιωθεί ότι είναι προβληματικές ακυρώνονται για όλους τους υποψηφίους που τις απάντησαν και διαγράφονται από την τράπεζα θεμάτων για τους μελλοντικούς υποψηφίους. Ωστόσο, ο αριθμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που έχουν ακυρωθεί μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλός και κυμαίνεται από περίπου 0,09% έως 0,33% του συνολικού αριθμού ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιέχει η τράπεζα θεμάτων.

Παραδείγματα για τις περισσότερες δοκιμασίες της EPSO και σε διάφορες γλώσσες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Παραδείγματα δοκιμασιών.