Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πέτυχα χαμηλή βαθμολογία στη δοκιμασία κατανόησης κειμένου, παρότι χρησιμοποιούσα τη μητρική μου γλώσσα.

Η δοκιμασία κατανόησης κειμένου δεν είναι γλωσσική δοκιμασία και επομένως δεν εξετάζει την επάρκεια στη συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά τις δεξιότητες λογικού συλλογισμού. Η δοκιμασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση, δεδομένου ότι η καθημερινή εργασία των υπαλλήλων της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς και να κατανοούν σύνθετες πληροφορίες. Το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή αποφασίζεται από την εξεταστική επιτροπή κάθε διαγωνισμού και συνεπώς μπορεί να διαφέρει σε κάθε διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση των βαθμολογιών που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι από χρόνο σε χρόνο.