Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε δοκιμασία της μόνιμης διαδικασίας CAST, τι μπορώ να κάνω;

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών σας, αναφέροντας με σαφήνεια τα γεγονότα καθώς και τον αριθμό σας υποψηφίου (βλέπε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια της EPSO, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:
- Το στοιχείο θα διορθωθεί ή θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων
- Ενδεχομένως ληφθούν διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις που η EPSO διαπιστώσει ότι υπήρξαν αρνητικές συνέπειες για έναν υποψήφιο.