Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μπορώ να φέρω δικά μου λεξικά για τις δοκιμασίες μετάφρασης;

Στα εξεταστικά κέντρα δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεξικά, αλλά για ορισμένες δοκιμασίες μετάφρασης (όταν αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη του διαγωνισμού) επιτρέπεται στους υποψηφίους να φέρουν δικά τους λεξικά.
 
Επιτρέπονται μόνο λεξικά σε μορφή βιβλίου, χωρίς αποκομμένες σελίδες. Τα λεξικά δεν πρέπει να είναι σημειωμένα, ούτε να έχουν στις σελίδες τους χειρόγραφες σημειώσεις ή σχολιασμούς.
 
Λεξικά σε ηλεκτρονική μορφή δεν επιτρέπονται. Άλλου είδους υλικό, χειρόγραφο ή έντυπο (π.χ. από το διαδίκτυο) ή σε φωτοτυπία δεν επιτρέπεται. Επίσης, δεν επιτρέπονται βιβλία, φυλλάδια ή κάθε άλλης μορφής υλικό αναφοράς.
 
Φροντίστε να φθάσετε εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο δεδομένου ότι τα λεξικά σας θα υποβληθούν σε έλεγχο ασφάλειας.