Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς θα ελεγχθούν οι γλωσσικές μου γνώσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Question categories:

Οι δοκιμασίες της EPSO θα αξιολογήσουν μόνο τις γλωσσικές σας γνώσεις ως εξής:

  • Στη γλώσσα σας 1 (L1), η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, θα εξεταστείτε μέσω δοκιμασιών κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής Η γνώση της L1 πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου C1 (έμπειρος χρήστης).
  • Στη γλώσσα σας 2 (L2), που μπορεί να είναι είτε αγγλικά, ή γαλλικά ή γερμανικά, αλλά πρέπει να είναι διαφορετική από την L1, θα εξεταστείτε μέσω δοκιμασίας γλωσσικής κατανόησης, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η γνώση της L2 πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου B2 (ανεξάρτητος χρήστης).

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δοκιμασίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας με τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Οι υπηρεσίες πρόσληψης μπορεί να διοργανώνουν συμπληρωματικές δοκιμασίες, όπως δοκιμασίες μετάφρασης.