Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρέπει να αναφέρω όλους τους τίτλους/όλα τα πτυχία μου στην αίτησή μου;

Ναι, είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε όλους τους τίτλους/όλα τα πτυχία σας στην αίτησή σας.

Στο σημείο 1 της «δήλωσης» που περιέχει η αίτησή σας αναφέρεται: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιέχει η παρούσα αίτηση είναι αληθή και πλήρη.» Η μη συμμόρφωση με αυτή τη διάταξη συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής.