Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές για τις δοκιμασίες επιλογής στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST. Τι πρέπει να κάνω;

Question categories:

Μπορείτε να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές για τις δοκιμασίες επιλογής στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST, σημειώνοντας στο δελτίο της αίτησής σας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο «special requirements». Θα χρειαστεί επίσης να συμπληρώσετε ένα λεπτομερές δελτίο με πληροφορίες για τις ειδικές ανάγκες σας και να μας στείλετε τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αν σας χορηγηθούν εύλογες προσαρμογές για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, θα ενημερωθείτε πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καθορισμός και η υλοποίηση εύλογων προσαρμογών απαιτεί κάποιο χρόνο και, συνεπώς, ενδέχεται να σας καλέσουμε να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες της επόμενης περιόδου δοκιμασιών. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η EPSO διασφαλίζει ότι όλοι οι προεπιλεγμένοι υποψήφιοι καλούνται και συμμετέχουν στις δοκιμασίες υπό τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες.

Έχετε υπόψη σας ότι άλλες δοκιμασίες, π.χ. συνεντεύξεις, διοργανώνονται απευθείας από τις υπηρεσίες πρόσληψης. Επομένως, αν χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές στο στάδιο των δοκιμασιών πρόσληψης, πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία πρόσληψης μόλις λάβετε πρόσκληση για τις εν λόγω δοκιμασίες. Σημειώστε ότι η EPSO δεν κοινοποιεί στις υπηρεσίες πρόσληψης καμία πληροφορία σχετικά με την υγεία σας ή τις ειδικές ανάγκες σας.