Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είδους τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Question categories:

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με τα ζητούμενα προφίλ.

Κατά κανόνα:

  • για όλες τις θέσεις μη πανεπιστημιακού επιπέδου (βοηθοί/ομάδες καθηκόντων II, III) απαιτείται (τουλάχιστον) να έχετε ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • για όλες τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (διοικητικοί υπάλληλοι/ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται (τουλάχιστον) να έχετε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση τριετούς διάρκειας το λιγότερο.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένο προφίλ. Δείτε παραδείγματα τίτλων σπουδών που γίνονται αποδεκτοί.