Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποδέχεστε τίτλους σπουδών/διπλώματά μου που έχουν χορηγηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο;

Question categories:

Αποδεχόμαστε τίτλους σπουδών/διπλώματα που χορηγήθηκαν έως τις 31/12/2020 χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αναγνώριση.

Για τα διπλώματα που χορηγούνται μετά από αυτή την ημερομηνία (από 01/01/2021), απαιτείται αναγνώριση NARIC: https://www.enic-naric.net/