Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που αντιμετωπίσω τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα κατά τη δοκιμασία με εξ αποστάσεως επιτήρηση, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τη δοκιμασία/τις επιδόσεις μου;

Εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη δοκιμασία με εξ αποστάσεως επιτήρηση, θα πρέπει:

  • να ειδοποιήσετε τον επιτηρητή μέσω της λειτουργίας LIVE PROCTOR (κατά τη διάρκεια της εξέτασης) ή εκπρόσωπο της Prometric μέσω του συνδέσμου συνομιλίας (chat) ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα, και να ζητήσετε να καταγραφεί γραπτώς το περιστατικό ΚΑΙ
  • εντός 3 ημερολογιακών ημερών από τη δοκιμασία, να ενημερώσετε την EPSO γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας, περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα που ανέκυψε. Η υποχρέωση ενημέρωσης της EPSO ισχύει σε κάθε περίπτωση (ακόμα και όταν ο εξωτερικός συνεργάτης διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί συνέχεια).