Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μπορώ να συμμετέχω στις δοκιμασίες με εξ αποστάσεως επιτήρηση;

Με τη διεξαγωγή δοκιμασιών με εξ αποστάσεως επιτήρηση σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές δοκιμασίες σε εξεταστικά κέντρα, η EPSO άρχισε να δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συμμετέχουν σε δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή σύμφωνα με την προτιμώμενη επιλογή τους για τις περισσότερες δοκιμασίες. Ωστόσο, ορισμένες δοκιμασίες δεν μπορούν (ακόμη) να διεξαχθούν με εξ αποστάσεως επιτήρηση και οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα. Ενημερώνουμε τους υποψηφίους μέσω της αντίστοιχης σελίδας του διαγωνισμού στον ιστότοπό μας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της εν λόγω επιλογής για την αντίστοιχη δοκιμασία, ενώ παράλληλα δημοσιεύονται λεπτομερείς και πλήρεις πληροφορίες πολύ πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.

Εάν γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην περιοχή σας, σας συνιστούμε να συμμετέχετε στις δοκιμασίες σε εξεταστικό κέντρο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο για μία μέθοδο εξέτασης, είτε εξ αποστάσεως είτε σε εξεταστικό κέντρο. Μπορείτε να αλλάξετε μέθοδο μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης θέσης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξεταστικών κέντρων.