Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς διοργανώνονται οι δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή και με εξ αποστάσεως επιτήρηση;

H εξ αποστάσεως επιτήρηση δοκιμασιών μέσω της εφαρμογής ProProctor του εξωτερικού μας συνεργάτη Prometric δίνει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δοκιμασίες με ασφάλεια σε εξ αποστάσεως τοποθεσία με χρήση του δικού τους υπολογιστή, αντί σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα με χρήση υπολογιστή. 

«Επιτηρητής»: επόπτης ή πρόσωπο που παρακολουθεί τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Κατά τη διενέργεια μιας δοκιμασίας με εξ αποστάσεως επιτήρηση, οι υποψήφιοι θα παρακολουθούνται συνεχώς από επιτηρητές σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση διαφόρων εργαλείων παρακολούθησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον επιτηρητή εάν έχουν ερωτήσεις ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι εξετάσεις παρακολουθούνται συνεχώς για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες ή συμπεριφορές μέσω βιντεοσκόπησης και ηχογράφησης.