Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τα αποτελέσματά μου σε δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι έγκυρα για άλλες διαδικασίες επιλογής;

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών σας σε γενικό διαγωνισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον οικείο διαγωνισμό και όχι για άλλους διαγωνισμούς ή διαδικασίες επιλογής CAST/P. Εξαίρεση: υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα των δοκιμασιών σας σε διαδικασία επιλογής CAST/P μπορεί να είναι έγκυρα στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών επιλογής CAST/P.