Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπηρεσία υποστήριξης του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)

Η Υπηρεσία του BEREC είναι οργανισμός της ΕΕ. Στηρίζει τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) στην εκπλήρωση της αποστολής του η οποία συνίσταται στη συνεπή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.