Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(CINEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) διαδέχτηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), από την 1η Απριλίου 2021. Αποστολή του είναι να στηρίξει τα εμπλεκόμενα μέρη στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της ποιοτικής διαχείρισης προγραμμάτων η οποία θα βοηθήσει στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο CINEA υλοποιεί τμήματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της δράσης για το κλίμα. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για το 2021-2027, ο Οργανισμός επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων του δίνοντας μεγάλη έμφαση στην Πράσινη Συμφωνία, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)