Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που λειτουργεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και συνεπή προληπτική ρύθμιση και εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Location
Παρίσι (Γαλλία)