Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Με έδρα τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων. Εκδίδει γνωμοδοτήσεις για ζητήματα της ΕΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) συνήθως προσλαμβάνει προσωπικό μέσω  γενικών διαγωνισμών ή διαδικασιών επιλογής, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Μερικές φορές, η ΕΟΚΕ απασχολεί μη μόνιμο προσωπικό, ως συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)