Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(EFCA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας έχει ως έργο να προωθεί τις υψηλότερες κοινές προδιαγραφές ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Location
Βίγο (Ισπανία)